[Rozmiar: 19718 bajtów]

1. Każdy Klient Studia zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu. Zachowania czystości na terenie Studia, stosowania się do     wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz obsługi Studia.

2. Poprzez zakupienie karnetu lub jednorazowego wejścia osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do     wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Ćwiczący powinien poinformować obsługę Studia przed     wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach oraz instruktora przed rozpoczęciem zajęć.

3. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży - należy poinformować o tym instruktora przed     zajęciami. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego     samopoczucia.

4. Klientem Studia może zostać każda osoba pełnoletnia, jak również osoba, która ukończyła szesnasty rok życia, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

5. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i instrukcji zalecanych przez prowadzącego instruktora.

6. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

7. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które wykupiły karnet lub jednorazowe wejście.

8. Po przyjściu do Studia należy zgłosić się w recepcji, przedstawić do skreślenia karnet lub wykupić jednorazowe wejście.

9. Należy dokonywać wcześniejszej rezerwacji na zajęcia.

10. Nieobecność na zajęciach zarezerwowanych należy zgłaszać minimum 3 godziny wcześniej dzwoniąc lub wysyłając sms (numery telefonów dostępne są u       obsługi).

11. Karnet jest ważny przez okres 60 dni od daty zakupu.

12. Studio nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet.

13. Studio nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów.

14. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany grafiku zajęć, zmiany instruktora oraz likwidacji grup, w których jest zapisanych poniżej 5 osób.

15. Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli przyjdzie mniej niż 5 osób.

16. Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie i czyste buty treningowe na zmianę.

17. Osoby ćwiczące powinny zmienić obuwie oraz przebrać się w strój sportowy w szatni, osoby w nieodpowiednim obuwiu, bądź z brudną podeszwą będą       wypraszane z sali (bez prawa do zwrotu pieniędzy).

18. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

19. Na terenie całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów.

20. Studio nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie klubu.

21. Poprzez zakupienie karnetu lub jednorazowego wejścia, klient akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu.

22. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet może zostać unieważniony.

23. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Studia.

24. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia ze Studia, nie będzie zwracana równowartość niewykorzystanego karnetu.

25. Klienci klubu zobowiązani są do czytania bieżących informacji i ogłoszeń oraz dostosowania się do nich. Wspomniane informacje umieszczane są na stronie       internetowej pod adresem http://www.salon-studio.pl oraz rozwieszane w widocznych miejscach w klubie.

26. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Studia prosimy zgłaszać w recepcji lub mailowo pod adresem monika@salon-studio.pl

27. Regulamin klubu obowiązuje od 01.01.2009

START | SALON | STUDIO | SOLARIUM | GALERIA | MAPA

Piotrków Trybunalski - ul. Belzacka 97B

Copyright © Salon-Studio by Sneer